Låt oss göra det Vi är bra på,
så att ni får tid över till att göra det Ni är bra på.