Inga frågor är för små- eller för stora för oss!

Vi hjälper till att frigöra Din tid så att Du kan fokusera på det Du är bra på. Allt för att Du och företaget ska lyckas.

Övrig administration

Vi hjälper till med all typ av administration. Oavsett om det är vid enstaka tillfällen eller för längre uppdrag. 
Exempelvis kan det röra sig om ansökningar till Tillväxtverket för stöd från Regeringen pga. Covid-19, ärenden gällande dödsbo, eller att vara på plats på företaget vid arbetstoppar eller sjukskrivningar.