Våra tjänster


-Redovisning 
Löpande bokföring, analyser, budgetarbete m.m
-Skattefrågor
Moms, avdrag, personalliggare, kassaregister, ROT och RUTavdrag m.m
-Ekonomisk optimering
Optimal lönsamhet i kombination med rätt typ av verksamhet m.m
-Företagande
Bolagsbildande, styrelsearbete m.m
-Privatperson
Administration vid exempelvis närståendes dödsfall eller vid språkförbristningar
-Konsultuthyrning
Vid exempelvis revisioner eller arbetstoppar
Vårt jobb är att se till att du kan fokusera på att göra ditt jobb